I.v.m. Black friday drukte kan er vertraging in de levering ontstaan!

Klantinformatie

ACTIEVOORWAARDEN: PRODUCTREVIEWS

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een Brand Lashes Cadeaubon t.w.v. €100′

ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een Brand Lashes Cadeaubon t.w.v. €100’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Brand Lashes., gevestigd te Altforst, Woerdsestraat 26a, 6628 KC, hierna te noemen: Brand Lashes.
 2. Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Brand Lashes handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
   
   

SPECIFICATIE ACTIE

 1. De actie loopt van 1 juni 2022 tot en met 1 juni 2024 , hierna te noemen: ‘actieperiode’.
 2. Alle productreviews die binnen deze periode geschreven worden, maken kans.
 3. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 4. Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer maandelijks kans op een Brand Lashes Cadeaubon t.w.v. €100, hierna te noemen: ‘prijs’.

Het gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

DEELNAME

 1. De actie is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen van 16 jaar of ouder die in Nederland en/of in Belgié woonachtig zijn. Deze leeftijd moet op verzoek van Brand Lashes door de deelnemer worden aangetoond.
 2. Van deelname aan de actie zijn tevens uitgesloten: medewerkers en trainers van Brand Lashes, aan Brand Lashes gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 3. De winnaars van de actie geven Brand Lashes toestemming om de naam te gebruiken op uitingen die verband houden met deze actie.

VASTSTELLING VAN DE WINNAARS

 1. Een deelnemer kan maximaal één review per product plaatsen. Iedere deelnemer kan maximaal één prijs winnen.
 2. Brand Lashes stelt maandelijks de winnaar van de prijs vast.
 3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd met deelnemers.
 4. Er zal contact worden opgenomen met de winnaar via het opgegeven e-mailadres. Indien een mogelijke winnaar niet binnen 5 dagen reageert, gaat de prijs naar een andere, door Brand Lashes gekozen deelnemer.
 5. Reageert de winnaar niet of te laat, dan vervalt het recht op de prijs.
 6. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

AANSPRAKELIJKHEID BRAND LASHES

 1. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
 3. Brand Lashes kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen op de website van Brand Lashes. Zij is ook niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:
  • enig technisch mankement en/of vertragingen;
  • mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).
 4. Brand Lashes is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door uitgereikte prijzen

SLOTBEPALINGEN-VOORBEHOUD

Brand Lashes behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

 • deelnemers uit te sluiten als deze het volgende bevat of andere richtlijnen overtreedt: Aanstootgevende of discriminerende taal, of andere taal die niet geschikt is voor een openbaar forum. Reclame, ‘spam’ of vermelding van andere producten, aanbiedingen of websites.
 • wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;
 • deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig
 • te beëindigen, indien dat naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht. Eventuele wijzigingen worden in voorkomende gevallen kenbaar gemaakt in een aangepaste versie van deze actievoorwaarden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Brand Lashes

VRAGEN EN KLACHTEN

 1. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan Brand Lashes via e-mailadres info@brandlashes.nl
 2. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

PRIVACY

 1. Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met de actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.
 2. Eventuele voor deelname verstrekte adres- en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen met de winnaars van de actie.
 3. Brand Lashes is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt van je rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen. Raadpleeg de privacyverklaring op onze website voor meer informatie.
X
Holiday special
Draai aan het rad en win codeau bij jow online bestelling. Het gewonnen codeau kun je door middel van de verkregen code aan jow winkelmandje toevoegen.
Geldig t/m 26 December

HURRAY! YOUVE WON A PRIZE. LUCKY YOU!

Close
SPIN & WIN 🧸

10% korting

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een kortingscode voor 10% korting

Profiteer van aanbiedingen en deals!